Vikingafurstinnan

Det är tidigt 1000–tal, en orolig tid i Norden. Sveriges stormän önskar en allians med Norge för att stävja makten. Men konungen tänker inte låta sitt inflytande kuvas och arrangerar istället ett äktenskap mellan sin dotter och fursten av Rus. Stormännen ser rött och Norge hotar med krig.

Det är mitt i detta vi får möta Ingegärd, konungadottern som även ska bli Sveriges första helgon. Inlevelsefullt och historiskt trovärdigt om en tid då maktfullkomliga män härskade över Norden.