Tillgänglighet

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Biblioteken i Kävlinge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur biblioteken i Kävlinge uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biblioteken i Kävlinge som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till {<webbansvarig>} eller kontakta oss på telefon {<xxx-xxx xx xx>}

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Film kan sakna alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {<webbplats>}.
/{<extern aktör>} har gjort en oberoende granskning av {<webbplats>}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}

 [Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

Redogörelsen uppdaterades senast den {<dagens datum (dag månad år)>}.

LÄGG IN FORMULÄR MED FÖLJANDE FÄLT

Rubrik: Förbättringar för tillgänglighet

För- och efternamn

E-post (om ev återkoppling önskas)

Förslag/förbättring