Gömställen

Hängmattekompatibel så det förslår! Gömställen är inte bara ett mordmysterium, utan en berättelse om en hel by.

På den engelska landsbygden ligger bruksorten Slaughterford. Där lever Pudding tillsammans med sin krigsskadade bror och sin dementa mor. Dit kommer Irene som i flykt från en skandal gift sig med byns älskade patriark. Där finns också Clemmie som inte kan kommunicera men som kanske är den enda som känner till sanningen om det mord som skakar bygden. Gömställen är en utomordentligt mysig bok där tid och plats fint ramar in en berättelse om hur olycka kan vandra genom generationer.