Meröppet

Sedan oktober 2012 är biblioteken i Kävlinge kommun meröppna. Det innebär att de är öppna med självbetjäning för registrerade användare utöver de bemannade öppettiderna.

Hur du registrerar dig

För att registrera dig som meröppetanvändare måste du vara minst 16 år eller gå på gymnasiet. Du som är 18 år eller äldre registrerar dig hos personalen, mot uppvisande av fotolegitimation. Du som är under 18 måste fylla i en förbindelseblankett och få den underskriven av en vårdnadshavare. Blanketten finns att hämta hos personalen, eller att ladda ned.

Hur du använder det meröppna biblioteket

För att komma in under meröppet sätter du in ditt bibliotekskort i kortläsaren utanför biblioteket och slår din PIN-kod. Dörren öppnas och du kan använda biblioteket. På Kävlinge bibliotek finns en andra kortläsare inne i byggnaden där du behöver sätta in ditt bibliotekskort igen, men här behöver du inte slå din kod för att dörren ska öppnas. Vid utgång behöver du inte dra ditt kort utan kan bara gå ut.

Under meröppet kan du

Låna och återlämna

Du lånar och återlämnar precis som under bemannad öppettid i automaten. Var uppmärksam på vad som står på skärmen och lägg det som du uppmanas lägga i röd låda i den röda lådan bredvid automaten.
I den röda lådan kan du också lägga sådant som inte fungerar att återlämna i automaten. Lånar du spelfilm måste du godkänna att en avgift om 20 kr per film läggs på ditt konto som du kan betala i efterhand under bemannad öppettid. Du kan ha obetalda avgifter upp till 200 kr innan kortet spärras för
utlån.

Hämta reservationer

På reservationshyllan står dina reservationer i löpnummerordning. Ditt löpnummer hittar du i reservationsmeddelandet. Du kan också se det i automaten under avhämtning eller genom att logga in på bibliotekets webbplats. Glöm inte att låna det du reserverat.

Använda datorer

På biblioteket finns flera surfdatorer med Microsoft Office 2010 som du kan använda under meröppet. Boka en dator genom att logga in på den med ditt bibliotekskortsnummer och din PIN-kod.

Söka och reservera

Du kan söka efter och reservera material i bibliotekets katalogdatorer eller surfdatorer.

Släktforska

På biblioteket finns en släktforskardator med Arkiv Digital och andra resurser för släktforskning. Du bokar släktforskardator på samma sätt som surfdatorer. Släktforskardatorn innehåller även andra databaser.

Läsa dagstidningar och tidskrifter

Bibliotekets dagstidningar finns oftast att läsa under meröppet efter klockan 08.00 på vardagar. Under helger och helgdagar finns de vanligen inte tillgängliga. Du kan läsa eller låna bibliotekets tidskrifter, dock är det senaste numret ej för hemlån.

Att tänka på!

  • Försök att inte släppa in någon utanför ditt sällskap.
  • Vid meröppet gäller självservice. För personlig service hänvisas till bemannade öppettider.
  • Det kan förekomma aktiviteter i biblioteket under meröppettid. Respektera att biblioteket är till för alla.
  • Datorutskrifter och kopiering är endast möjligt under bemannad öppettid.