Musik i rörelse

En svängig gitarr, en rasslande tamburin och snurriga, busiga rörelser!

Musikern Andreya Ek Frisks och dansaren Elin Waileth bjuder upp till virvlande dans till jazzig folk- och världsmusik. Här får var och en utforska dansen i sin kropp och tillsammans hitta dansen för dagen. Vad det blir och hur det ser ut beror på vem som deltar. Enkla instruktioner, som: ”Skaka handen!”, ”Stampa med foten!” leder till en mångfald av olika rörelser. Kanske behövs assistans för att röra kroppsdelar? Sätta rullstolen i rörelse? Kanske blir rörelsen liten eller stor eller mer på insidan än på utsidan? Efter varje deltagares förmåga, förflyttar vi oss i rummet på alla möjliga sätt i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik, individ och grupp. 

Fredag 17 maj kl. 15.00

Kävlinge bibliotek, Bassängen

Föranmälan till biblioteket! Fri entré

Välkomna!

Skrivet av: Sebastian Harrison den 29 april 2019