Information om bibliotekens verksamhet våren 2020

Biblioteken är viktiga mötesplatser för information och vägledning och i Kävlinge kommun håller biblioteken öppet för besök som vanligt.

Vissa avvikelser från ordinarie bemanningstider kan förekomma. Kävlinge kommun följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring offentlig verksamhet och sker förändringar kring öppethållandet annonserar vi här och på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/kavlingebibliotek/

Alla programpunkter är inställda till 31 juli. Vi har även begränsad möjlighet att genomföra fjärrlån och i nuläget kan vi inte ta emot böcker som är lånade på andra bibliotek i Skåne eftersom våra transporter är inställda. 

Tänk på att hålla ett avstånd på 1,5 meter till personal och andra besökare när du besöker biblioteket. På grund av Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer kan vi för närvarande inte hjälpa till vid kopieringen eller scanningen. Du får gärna kopiera själv.  

Vi ber dig att inte besöka biblioteken om du är sjuk eller känslig för smitta, använd då hellre våra digitala tjänster. Är du i behov av hjälp för att hämta/lämna böcker hos oss kan du kontakta kommunens volontärverksamhet. 

För att minska risken för smittspridning ytterligare har vi till och med augusti: 

  • Förlängd lånetid på de flesta böcker till 6 veckor
  • Förlängd lånetid på tidningar och DVD-filmer till 4 veckor
  • Utökat antal omlån
  • Inga nya förseningsavgifter genereras under perioden 

Fritt antal omlån gäller inte lån från andra bibliotek (fjärrlån). Om du behöver hjälp att låna om är du välkommen att kontakta oss.

Tack för visad förståelse!

Bibliotekspersonalen i Kävlinge 2020-05-28

den 17 mars 2020