Coronainformation

Biblioteken meröppet från 11 januari

Biblioteket är just nu inte den mötesplats det brukar vara. Det kommer därför bara att vara möjligt att vistas i lokalen för att välja böcker, hämta reserverade medier samt för att återlämna. Även korta datorärenden kan utföras, max 15 min. Gör inga besök i sällskap. Det är nödvändigt att dessa gemensamma förutsättningar respekteras för att vi ska kunna fortsätta ha biblioteket meröppet. Egenansvar gäller. Tack för att du visar omtanke och hänsyn

Vid besök gäller följande:
 • Max 8 personer får vistas i biblioteket samtidigt. Avvakta om det är fullt.
 • Håll ditt besök kort så att andra får samma möjlighet som du.
 • Håll minst två meters avstånd till andra besökare.
 • Är du sjuk? Stanna hemma och låt någon annan hämta dina böcker, vad det än är du drabbats av.

Telefonservice och kontakt

Har du en fråga? På våra telefontider besvarar vi gärna dina frågor om till exempel inlån av kursböcker eller hur man blir meröppetanvändare. Vid särskilt behov kan du även förboka ett fysiskt besök på en bestämd tid. Du som tillhör riskgrupp kan få hjälp med hemkörning av biblioteksmaterial av kommunens volontärverksamhet. Mer info här!

Telefontider på vardagar mellan kl 10 och 12:
 • Kävlinge: 046-739472
 • Löddeköpinge: 046-73 95 3
Du kan även kontakta oss via mejl:
 • kavlinge.bibliotek@kavlinge.se
 • loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se
Aktuell info finns alltid på vår webb https://bibliotek.kavlinge.se/ och på vår Facebook.


Information in English

The library is open with self-service (meröppet) from January 11 but is currently not the meeting place it usually is. You may visit the library to find and return books, pick up reserved media or use one of the library's computers for up to 15 minutes. Do not visit in groups. 

When visiting, the following applies:

 • A maximum of 8 people can visit the library at the same time. 
 • Keep your visit as short as possible, max 15 minutes. 
 • Keep a distance of at least two meters to other visitors.
 • Stay home if you feel unwell - contact us or let someone else return or pick up your books!

It is necessary that these conditions are respected in order for us to keep the library open. 

Contact us: 

Telephone service weekdays 10 am - 12 am

Kävlinge: 0(046)46-73 94 72
Löddeköpinge 0(046)46-73 95 30

During our telephone hours we are happy to answer your questions about e.g. borrowing textbooks or applying for access to self-service via the Meröppet service. If you are part of an at-risk group, volunteers from Kävlinge kommun can pick up and deliver your library books. More info here!

You can also contact us via mail:

kavlinge.bibliotek@kavlinge.se
loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Skrivet av: Sebastian Harrison den 28 oktober 2020