Stärkta bibliotek - renovering av Löddeköpinge bibliotek

Stärkta bibliotek är ett bidrag som går att söka från Statens kulturråd för att öka utbudet på bibliotek och stärka tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

Löddeköpinge bibliotek sökte och fick detta för att kunna renovera biblioteket och göra det mer tillgängligt. Vi arbetade utifrån principen om universell design/utformning, alltså att biblioteket blir mer tillgängligt för alla om vi redan från början utformar miljön så att personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar enklare kan ta sig fram i biblioteksmiljön.

Om du vill höra mer om hur projektet gått och hur resultatet blev kan du titta på presentationen nedan. Den är 34 minuter lång. Om du trycker på symbolen som liknar en TV-ruta kan du välja att få videon textad.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig på loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se.