Skolbiblioteken

Kulturnämnden beslutade i september 2004 att satsa på skolbiblioteken i kommunen. Målet är att alla elever ska möta en likvärdig biblioteksverksamhet. Skolbibliotekarierna arbetar i ett team men har olika skolor som ansvar.

Skolbibliotekariernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att i nära samarbete med lärarna stödja eleverna i deras läsutveckling och att ge vägledning vid informationssökning och källkritik.

Skolbibliotekarierna har en blogg, Biblioteksbubbel, där du kan få boktips.

Kontaktuppgifter till skolbibliotekarierna hittar du på skolbibliotekens webbplats.

Skolbibliotekariernas blogg Biblioteksbubbel

Skolbiblioteken i Kävlinge kommun