Skolbiblioteken

Kulturnämnden beslutade i september 2004 att satsa på skolbiblioteken i kommunen. Målet är att alla elever ska möta en likvärdig biblioteksverksamhet. Skolbibliotekarierna arbetar i ett team men har olika skolor som ansvar.

Skolbibliotekariernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att i nära samarbete med lärarna stödja eleverna i deras läsutveckling och att ge vägledning vid informationssökning och källkritik.

Skolbibliotekarierna har en blogg, Biblioteksbubbel, där du kan få boktips.

Kontaktuppgifter till skolbibliotekarierna hittar du på skolbibliotekens webbplats.