Skola och förskola

Förskola

Boklådor

Kontakta biblioteket om du vill beställa böcker och övrigt material inom ett specifikt tema eller till en viss åldersgrupp. Vi plockar ihop materialet som kan hämtas på biblioteket eller skickas ut till förskolan. 

Bok o'hoj!

Gör en sagoutflykt tillsammans med förskolebarnen! Biblioteken har tre lådcyklar med plats för sex barn för utlån till förskolorna i kommunen. Lånetiden är tre månader (inklusive hjälmar för barn och förare). Kontakta biblioteken för att låna en lådcykel till förskolan.

Sexåringar

Varje vårtermin bjuder biblioteken in kommunens alla sexåringar för ett besök med visning och sagoläsning. Barn- och ungdomsbibliotekarierna läser en bilderbok som alla barn sedan får med sig hem som en gåva från biblioteket.

Utställningar

Har ni på förskolan gjort en utställning som alla borde få ta del av? Kontakta oss för möjligheten att ställa ut materialet på biblioteken. 

 

Skolbibliotek

I Kävlinge kommun har alla skolor bemannade skolbibliotek. Skolbibliotekarierna fungerar som ett lärarstöd i elevernas läsutveckling och ger också vägledning i medie-och informations-kompetens (MIK).

Biblioteksbubbel (Skolbibliotekariernas egen blogg)

Skolbiblioteken i Kävlinge kommun

Sök