Sällskapet

I centrum för denna roman, som egentligen består av fyra kortare, står Camilla. Runt henne finns en krets vänner som alla har någon slags relation med varandra. Själv bor hon med Charles, som är svårt sjuk.

Det är en intellektuell välbeställd klick med människor, som diskuterar konst, litteratur och relationer. Berättartekniken och språket kan vara något svårgenomträngligt, men jag älskar det!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Frida Lindkvist den 5 september 2018