Pesten

En stad vid Algeriets kust invaderas av råttor, med råttorna kommer pesten. Epidemin är snart ett faktum och myndigheterna utfärdar undantagstillstånd. I den isolerade staden övergår oro och spekulationer i panik och rädsla som sprider sig lika snabbt som sjukdomen.

Mitt i detta kaos står en läkare som försöker bevara lugnet och förnuftet för att bekämpa sjukdomen. Berättelsen bjuder på en kraftmätning och prövning mellan vetenskap och tro, hälsa och frälsning, förnuft och impuls, liv och död. Här lyfts helt enkelt de stora frågorna om att vara människa, att fortsätta med sitt liv och värv trots tillvarons absurditet och avsaknad av synbar mening.

Taggar:

Tipsat av: Sanna Fries den 14 april 2020