Om biblioteken i Kävlinge

I Kävlinge kommun finns det två bibliotek, Kävlinge och Löddeköpinge bibliotek

Kävlinge bibliotek

Biblioteket byggdes på 1920-talet och det ritades av arkitekten Erik Lallerstedt.1925 byggde man till en vinkel för bad, gymnastiksal, brandstation, polisstation, arrestlokaler och några bostäder. Badhusverksamheten i Lallerstedska huset upphörde 1979 sedan kommunens nya badhus uppförts. Biblioteket tog över hela byggnaden som man sedan i december 1997 delar med Kulturskolan och café. 

Löddeköpinge bibliotek

I Lödde centrum finns detta bibliotek som renoverades och tillgänglighetsanpassat 2020. 

Biblioteksplan

Biblioteken i Kävlinge har flera olika styrdokument som ger en riktning för de kommande årens biblioteksverksamhet i Kävlinge kommun.

Liksom alla andra svenska bibliotek är bibliotekslagen (SFS 2013:801) vårt främsta styrdokument. Vår biblioteksplan är ett strategiskt dokument för verksamhetens lokala målsättningar. Biblioteksplanen antogs 2015 av Kävlinge kommuns politiker och reviderades 2019.

Biblioteksplan Biblioteken i Kävlinge

 

Sök

Språk