Metro 2033

Året är 2033, kärnvapenkrig har ödelagt jordytan och gjort den obeboelig. Civilisationens nordligaste utpost finns i Moskvas tunnelbana, ett miniatyrsamhälle under jord som samlar olika ideologier på olika linjer eller stationer.

En ung man får i uppdrag att förmedla ett budskap till en annan station och läsaren får följa hans farliga vandring genom tunnlar, schakt och sidospår, där ingen vet vad som väntar bakom nästa kurva. Berättelsen bygger på sovjetiska myter om en hemlig stad under jorden och det faktum att Moskvametron byggdes för att motstå en kärnvapenattack. Datorspelet Metro 2033 bygger på boken.