Ljuset som försvann

Vad hände efter Berlinmurens fall 1989? Hur kommer det sig att alltfler östeuropeiska länder rör sig i en mer högerextrem riktning? Krastev och Holmes erbjuder ett färskt perspektiv på varför den liberala drömmen inte direkt slog igenom i länder som Ungern, Polen och Ryssland, samt varför USA sakta men säkert upphör att vara sinnebilden för den liberala demokratin.

”Imitationens epok” kallar de tiden efter kalla kriget, dvs perioden då öst förväntades imitera västs statsick och ideologi. Ja nu blev det ju inte riktigt så, men efter att ha läst boken känner jag mig mindre förvirrad om varför.