Lenins resa

I april 1917 gav sig Lenin ut på en tågresa som skulle förändra världen.

När den ryske tsaren blev avsatt i februarirevolutionen 1917 befann sig Lenin i landsflykt i Schweiz och bestämde sig genast för att återvända till Ryssland. Genom att själv göra om Lenins resa från Zürich till Sankt Petersburg (via bland annat Trelleborg) skildrar Catherine Merridale de händelser som till slut ledde fram till oktoberrevolutionen 1917 och som kom att påverka hela 1900-talets historia.