Kudos

Den avslutande delen i Cusks enastående trilogi om Faye och de människor hon träffar på längs vägen. I denna roman är hon som författare på resa i ett icke namngivet land för att delta i en litteraturfestival.

Samtalen hon för har därmed ganska litterär prägel. Men det förekommer också samtal om relationer, äktenskap, föräldraskap, jämställdhet och mycket annat. Man kan absolut läsa den här delen fristående – men jag råder er att läsa alla tre!