Killers of the flower moon

På 1920-talet var osagefolket i Oklahoma, USA rikast i världen per capita på grund av ett stort oljefynd på deras reservat. Oljepengarna möjliggjorde dyra bilar och stora residens, vilket blev en internationell nyhet som väckte blandade känslor hos allmänheten.

Lyckan blir dock kortlivad, då flera av osage-indianerna börjar dö av förgiftningar, explosioner, olycksfall, självmord med mera. Det nybildade FBI, med J. Edgar Hoover som chef, börjar utreda dödsfallen. En fantastisk bok som 2021 blir film med Robert De Niro och Leonardo DiCaprio i huvudrollerna.