Jorden på 30 sekunder

Denna faktabok med korta enkla faktatexter och tydliga illustrationer förklarar bl a varför årstiderna växlar, vilka bergarter som finns eller hur floderna för vatten från land till hav. Varje kapitel är så kort att man hinner läsa det på en halv minut.

Dessutom ingår många 3-minuters-experiment samt en sammanfattning på 3 sekunder på varje uppslag. En lätt faktabok som funkar lika bra som högläsnings- eller lästräningsbok.