Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet)

En fiktiv skildring av Ellen Keys relation med bl a den gifte litteraturkritikern Urban von Feilitzen. De skrev oändligt många brev till varandra, men träffades sällan. Ellen Key var radikal och framstående på sin tid, och hade kontakt med många andra kulturpersonligheter. Victoria Benedictsson och Hörby figurerar exempelvis i denna intressanta roman.

Jag blir väldigt sugen på att läsa originaltexter av flera av de som figurerar i romanen, och att åka till Ellen Keys Strand vid Vättern.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Frida Lindkvist den 2 september 2015