Jag for ner till Bror

Denna debut skrevs på Lunds författarskola och Augustnominerades tre veckor efter utgivning! Vilken succé – och jag förstår varför! Smirnoff har ett alldeles eget språk, som är alldeles utsökt.

Jana kommer oanmäld tillbaka till sin uppväxtort, Smalånger i Västerbotten, för att hälsa på sin tvillingbror. Det är upptakten till en vindlande och svidande historia med tungt stoff. Konstigt nog är det inte det tunga som fäster i mig, utan språket och berättarglädjen. Läs den och bli berörd!