Dina personuppgifter

När du skaffar ett bibliotekskort hos biblioteken i Kävlinge finns du med i bibliotekets låntagarregister. Uppgifterna lagras för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster och för att biblioteket ska kunna komma i kontakt med dig som användare.

Låntagarregistret och dina personuppgifter hanteras enligt den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. 

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt

Vi lämnar inte ut uppgifter om de personer som finns i vårt register. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Dina lån och reservationer är hemliga och ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat.

Så snart lånet är återlämnat och eventuella skulder är betalda försvinner alla uppgifter om dina lån. 

Gallring

Om du inte använder någon av bibliotekens tjänster på tre år gallras dina uppgifter ur registret. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du till exempel lämnar ett inköpsförslag, deltar i Sommarboken eller anmäler dig till ett evenemang gallras så fort uppgifterna inte längre behövs.  

Du har alltid rätt att få information om de behandlingar du deltar i

Du har också alltid rätt att rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna.

Om du har frågor kring bibliotekens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Arbetsliv- och fritidsnämnden: arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se. Läs mer om Kävlinge kommuns allmänna hantering av personuppgifter på Behandling av personuppgifter

 

 

 

Sök

Språk