Ingen jämfört med dig

Sextonåriga Stewe har åkt till sommarstugan med sina föräldrar. Sommaren är ovanligt het och tristessen är lika tryckande som värmen. Allt förändras när Stewe träffar John, den unge hemlighetsfulle mannen som har flyttat in i det tomma huset en bit ner för älven.

De inleder en intensiv och passionerad sommar som får ett abrupt slut. Tjugo år senare möts Stewe och John igen, nu vuxna och med helt skilda liv. En roman om den första förälskelsen och mörka hemligheter.