Florence Stephens förlorade värld

Huseby var vid mitten av förra seklet Smålands mäktigaste egendom. Florence Stephens var vid den här tiden ägare till bruket och genom sin position hade hon flitigt samröre med kungahuset.

Familjen Bernadotte var också hennes stora svaghet i livet, därför blev hon ett lätt offer för prins Carl och hans skrupelfria vänner. Huseby bruk var inom loppet av några år skinnat in på bara taknocken. Mycket tragisk historia om viljan att vara till lags och inte kunna se sanningen.