Fjärrlån och inköpsförslag

Har du hört talas om en bok som du vill läsa men som vi saknar på biblioteket? Fyll i vårt formulär så köper vi in eller fjärrlånar boken!

Klicka här för att komma till formuläret för fjärrlån eller inköpsförslag. Du måste logga in för att skicka ditt förslag. 

Inköpsförslag

Tänk på att det du föreslår för inköp måste vara utgivet. Om ditt förslag köps in kommer det att reserveras till dig. Detta kan du se under Mina sidor. Du får ett meddelande när du kan hämta din reservation.

Fjärrlån

Medier som inte finns på biblioteket går ofta att beställa från ett bibliotek utanför kommunen. Fjärrlån inom Sverige kostar inget men det utlånande biblioteket kan ta ut en avgift för artiklar. Det utlånande biblioteket bestämmer lånetiden. Du får ett meddelande när ditt fjärrlån finns att hämta på biblioteket. Fjärrlån kan du inte låna om själv. Besök eller kontakta oss några dagar före lånetiden går ut så kontaktar vi utlånande bibliotek.

Generellt gäller max 5 aktiva fjärrlån per person. Fjärrlån har oftare kortare lånetid och det kan vara högt tryck på särskilt kurslitteratur, varför omsättningen måste vara hög och jämnt fördelad. För dig som studerar, tänk även på att ditt lärosäte kan hjälpa dig med det material du behöver via kursbiblioteket. Det innebär oftast bättre lånetid och möjlighet till läsesalslån om kursboken är utlånad. En del resurser finns också digitalt via ditt kursbibliotek.

Böcker från andra bibliotek i Skåne

Kontakta personalen på biblioteket om du vill skicka tillbaka böcker som du har lånat från ett annat bibliotek i Skåne. Tänk på att böckerna inte registreras som återlämnade förrän de har kommit tillbaka till biblioteket där de är utlånade.