Fem kvinnor

Jack the Ripper är nästintill ett mytologiskt väsen; det finns brädspel, tv-spel, filmer och tv-serier om honom. Offren känns inte som mer än statister i hans show. Hallie Rubenhold vänder sig mot detta och vill lyfta vilka kvinnorna faktiskt var.

Hon menar att det är på grund av att de kallats prostituerade som de inte erkänts som fullvärdiga mordoffer, och människor. Hon tecknar de fem kvinnornas historia och beskriver därigenom de fattigaste kvinnorna i London, några prostituerade medan andra bara har blivit offer för en patriarkal blick.