En stund är vi vackra på jorden

En son skriver till sin mor om sin uppväxt. Modern och mormodern har flytt från Vietnam där de upplevt krig och svält, sonen ska nu växa upp i det nya landet med de svårigheter som det innebär.

För när modern inte kan skydda barnet i ett land där hon inte kan språket tillräckligt tar hon ut sin frustration på honom. Modern är analfabet på båda språken och kommer aldrig läsa det som sonen skriver till henne om sin såriga uppväxt, om den första kärleken och om hur deras relation har påverkat honom. En fantastisk roman med ett otroligt språk.