Den hemliga resan

När Albertina tillsammans med sin pappa sitter på sjömanskrogen Gryningen träder en man in genom dörren. Flickan noterar att pappa blir spänd och orolig då mannen kommer fram till pappans bord och säger att det är dags för avfärd morgonen därpå.

Albertina, som inte ska få följa med på resan utan stanna hos faster Sofia, gömmer sig ombord på fartyget och sedan tar äventyret sin början. En mycket välskriven äventyrsbok full av spökerier och väsen ute till havs. Utöver spänningsmomenten rymmer boken också ett känslomässigt djup, inte sällan sorgligt, präglat av saknad efter den döda modern och oro över den sjuke fadern. En mycket fin debut! Mest för läsare 7-12 år.