Den ensamma staden

När Olivia Laing flyttar till New York för kärleken och kärleken oväntat tar slut väljer hon ändå att stanna kvar i staden, där hon fastnar i ensamhet. För att hantera sin situation påbörjar hon en undersökning av ensamhetens villkor.

Resultatet blir en essäsamling om konst och ensamhet i staden. Städer inbjuder ju till en särskild sorts ensamhet, den som man upplever trots att man lever tätt inpå andra människor. Essäerna handlar också om de konstnärer som skildrat ensamhet i stadsmiljö, som Hopper med sina tavlor och Wojnarowicz med sina fotografier. Boken tar också upp de konstnärer som levt ensamma och isolerade liv i staden, som Andy Warhol i sin silverfabrik och Valerie Solanas som försökte döda honom.