Damkören i Chilbury

Andra världskriget rasar, och det påverkar människorna i den lilla byn Chilbury, England. Männen tas ut i krig, och kvinnorna blir kvar hemma. Kyrkokören läggs ned då det inte finns några manliga stämmor, men då startas en kvinnokör i stället, trots vissa protester!

Allt är skildrat genom dagboksanteckningar, tidningsnotiser och brev. En lättläst och småputtrig roman som roar för stunden.