Boken om stoft: Lyras färd

Äntligen kommer uppföljaren till Den mörka materian! Sex månader gammal kommer Lyra till ett nunnekloster utanför Oxford, eftersökt både av sin far och av mörkare krafter.

När den elvaårige pojken Malcolm och hans daimon Asta träffar flickan första gången blir de fascinerade av den lilla flickan och när floden Themsen plötsligt svämmar över räddar de Lyra ur det översvämmade klostret. Det blir en kamp för att undkomma deras förföljare och sätta Lyra i säkerhet.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Malin Larsson den 28 mars 2018