(Boken om) Min trädgård

Ni vet känslan av förundran över hur en någonsin klarat sig i livet utan det nya ord en just lärt sig? Med språket får vi alltså sätt att uttrycka oss, som vi kanske inte haft annars. Men vems är språket? Och vad händer när makten att namnge inte är jämlik? Genom en oerhört personlig berättelse om Jamaica Kincaids trädgård får vi som läsare lära oss lika mycket om trädgårdsskötsel som om kolonisering, slaveri, rasism och framförallt om växters namn och den världsbild som präglat botaniken.