Binas historia

Binas historia innehåller tre berättelser som utspelar sig under olika århundraden. På 1800-talet försöker en vetenskapsman skapa den moderna bikupan. I början av 2000-talet kämpar en amerikansk biodlare för att hålla samman sitt företag när hela bisamhällen plötsligt börjar försvinna.

Den tredje berättelsen utspelar sig i framtida Kina långt efter att bina dött ut, där människor tvingas pollinera växter för hand och leva i extrem misär. En intressant roman om binas betydelse för miljön och arvet vi lämnar efter oss.