Biblioteksplan och projekt

Biblioteken i Kävlinge har flera olika styrdokument som ger en riktning för de kommande årens biblioteksverksamhet i Kävlinge kommun.

Liksom alla andra svenska bibliotek är bibliotekslagen (SFS 2013:801) vårt främsta styrdokument, men ett annat viktigt strategiskt dokument för verksamhetens lokala målsättningar är vår biblioteksplan som antogs 2015 av Kävlinge kommuns politiker och reviderades 2019. Du kan ladda ner biblioteksplanen nedan (PDF). 

Projekt 

Stärkta bibliotek är ett bidrag som går att söka från Statens kulturråd för att öka utbudet på biblioteket och stärka tillgängligheten i biblioteksverksamhet. År 2018 sökte och fick Löddeköpinge bibliotek bidrag för att renovera biblioteket och göra det mer tillgängligt. Om du vill veta mer om projektet kan du se vår projektpresentation.