Biblioteksplan

Biblioteken i Kävlinge har flera olika styrdokument som ger en riktning för de kommande årens biblioteksverksamhet i Kävlinge kommun.

Liksom alla andra svenska bibliotek är bibliotekslagen (SFS 2013:801) vårt främsta styrdokument, men ett annat viktigt strategiskt dokument för verksamhetens lokala målsättningar är vår biblioteksplan som antogs 2015 av Kävlinge kommuns politiker och reviderades 2019.