Biblioteket

En underhållande och lärorik bok om bibliotekets historia, skriven med utgångspunkt i den stora branden som nästan ödelade Los Angeles centralbibliotek 1986. Det var den värsta biblioteksbranden i USAs historia och uppemot 700 000 böcker skadades eller förstördes.

Boken redogör för utredningen som tog vid efter branden, men även om byggnadens historia, dess personal, chefer, samt folkbibliotekens utveckling globalt. Allt som allt en kärleksförklaring till boken och biblioteket!