American war

Sarat är 6 år gammal när det andra amerikanska inbördeskriget bryter ut 2074. På grund av klimatförändringar ligger stora delar av USA:s kuster under vatten, användningen av fossila bränslen är strikt förbjuden och obemannade drönare fyller himmeln över Sarats hemstat Louisiana.

När Sarats pappa dör tvingas hennes familj fly och hamnar till slut i ett flyktingläger i Tennessee. Där fattar Sarat ett beslut som kommer förändra hela USA:s framtid. 

Taggar:

Tipsat av: Malin Larsson den 26 september 2018