Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter

En mäktig roman om den framstående botanisten Alma Whittakers liv. Hon ägnade sitt liv åt att forska om växter, framför allt mossor, och kom fram till samma sak som Darwin, om det ”naturliga urvalet”, men valde att inte publicera sina slutsatser.

Hon föddes år 1800 och levde ett liv fyllt av rikedom, återhållen passion och världsomspännande resor. En verkligt fascinerande kvinna!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Frida Lindkvist den 16 september 2016