Alla borde vara feminister

Detta är ursprungligen ett hyllat TED-talk av Adichie som setts av miljoner människor världen över och även samplats av artisten Beyoncé. I bokform delades talet 2015-2016 ut till samtliga elever i år 2 på gymnasiet som en ingång till samtal kring feminism.

I talet berättar Adichie om hur hon bestämmer sig för att göra ordet feminist till sitt eget och om hur vägen dit ser ut. En väldigt intressant skrift på 50 sidor som det finns mycket att reflektera kring.